PALLASSOS

Música: Oliver Wallace
Letra: Lluís Comes i ArderiuOh, anem a dir al cap que ens dobli el sou.
Sí, anem a dir al cap que ens dobli el sou.
Oh, ens farem rics, distingits,
perquè som divertits,
anem a dir al cap que ens dobli el sou.