I'M LATE

Música: Sammy Fain
Letra: Bob HilliardI'm late, I'm late
For a very important date
No time to say hello, goodbye
I'm late, I'm late, I'm late

No, no, no, no, no, no, no
I'm overdue
I'm really in a stew
No time to say good-bye, hello
I'm late, I'm late, I'm late